Bron över Floden Kwai Blu-ray

Bron över Floden Kwai Blu-ray
Bron över Floden Kwai Blu-ray
Beskrivning av Bron över Floden Kwai Blu-ray

Bron över Floden Kwai Blu-ray utspelar sig år 1943 och den japanska armén använder krigsfångar som slavar. En amerikansk sjöofficer vid namn Shears (William Holden) är en av endast två fångar som överlevt bygget av lägret som nu är under befäl av den hårda japanska översten Saito (Sessue Hayakawa). Lägret fylls snart med nya brittiska fångar, under ledning av den ståndaktige överste  Nicholson (Alec Guiness) som får i uppgift att bygga en bro som kommer att ansluta järnvägen mellan Bangkok och Rangoon. Nicholson och Saito kommer omedelbart på kant när Nicholson vägrar att lyda order när han och hans officerare beordras att delta i kroppsarbete, vilket uttryckligen förbjuds av Genèvekonventionen men trotsigt ignoreras av Saito. Vad som följer är enenvis  kamp om intelligens där ingen vill ge sig, oavsett hur hårt Saito behandlar Nicholson eller hur han hotar hans män och officerare. Under tiden lyckas Shears att fly från lägret och återvänder efter några dagar  till territorium kontrollerat av de allierade där han får i uppdrag att leda en styrka som inriktar sig på att förstöra den viktiga bron över floden Kwai innan den är tas i bruk.

Läs mer om Bron över Floden Kwai Blu-ray...


Sök bästa pris på Bron över Floden Kwai Blu-ray hos: